చెల్లింపు సేవలు

 

వ.నం

నమూన పేరు

లక్షణాలు/మూలకాలు

ధరలు(రైతులకు)

ధరలు (ప్రైవేటు, N.G.O మరియు ఇతర సంస్థలకు)

ధరలు (ప్రభుత్వ మరియు ఇతర సంస్థలకు)

 

 

 

 

 

 

1

నేల

a) ఉదజని లవణ సూచిక లభ్య నత్రజని భాస్వరం పొటాష్,సేంద్రీయ కర్బనం

300/

1100/

1100/

 

 

b) లభ్యనత్రజని మాత్రమే

100/

300/

300/

 

 

లభ్య భాస్వరంమరియుపొటాష్

150/

450/

450/

 

 

జింకు కాపర్ ఐరన్

75/ ఒక్కొక్కదానికి

250/ఒక్కొక్కదానికి

250/ఒక్కొక్కదానికి

 

 

e) లభ్య గంధకం

75/

330/

330/

 

 

లభ్య బోరాన్

100/

500/

500/

 

 

g) ఉదజని, లవణ సూచిక, జిప్సం| లైమ్ వేయవల్సిన మోతాదు

150/

400/

400/

 

 

 

 

 

 

2

నీరు

a) ఉదజని, లవణ సూచిక,, కార్బొనేట్లు, బైకార్బొనేట్లు , సోడియం, పొటాషియం, క్యాల్షియం,మెగ్నీషియం, సోడియం అబ్జార్పన్ నిష్పత్తి, మిగులు సోడియం కార్బొనేట్

250/

750/

750/

 

 

 

 

 

 

3.

మొక్క

మొత్తం నత్రజని

_

500/

500/

 

 

b) మొత్తం భాస్వరం మరియు పొటాష్

_

200/

200/

 

 

c) నత్రజని, భాస్వరం మరియు పొటాష్

900/

900/

 

 

d) ) జింకు| కాపర్| ఐరన్| మాంగనీస్

75/ఒక్కొక్కదానికి

250/ఒక్కొక్కదానికి

250/ఒక్కొక్కదానికి

 

 

e) గంధకం/strong>

100/

300/

300/

 

 

f) బోరాన్

100/

500/-

500/-

 

 

 

 

 

 

4

సేంద్రీయఎరువులు

a) మొత్తం నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ మరియు సేంద్రీయ కర్బనం

_

1000/

1000/

 

 

b) మొత్తం జింకు| కాపర్| ఐరన్| మాంగనీస్

__

250/ ఒక్కొక్కదానికి

250/ ఒక్కొక్కదానికి

 

 

c)బోరాన్

__

500/-

500/-

 

 

d)గంధకం

__

300/-

300/-

 

 

 

 

 

 

5.

నీటిలో కరిగేఎరువులు

నత్రజని| భాస్వరం|పొటాష్| జింకు| కాపర్| ఐరన్| మాంగనీస్

__

350/ ఒక్కొక్కదానికి

350/ ఒక్కొక్కదానికి

 

 

 

 

 

 

6.

విత్తనం

నూనె మరియు ప్రొటీన్లు

25/-ఒక్కొక్కదానికి

25/-ఒక్కొక్కదానికి

25/-ఒక్కొక్కదానికి

 

 

 

 

 

 

7.

మొక్క లేదాదాణా

అఫ్లొటాక్సిన్లు

_

1500/-

1000/-

 

 

 

 

 

 

8.

మొక్క

మొక్కలోని రసాయనాలు

__

1000/-

500/-

 

ఉచిత సేవలు

 

గ్రీష్మ మొబైల్ అప్ - పంట తెగుల మీద సమాచారము

రసాయన ఎరువుల ధరల లెక్కింపు పరికరము

Fertiliser cost calculator based on Soil Health cards new.xls (57.5 KiB)

Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table 'sasaljqw_rars.tl_search' doesn't exist (SELECT id, checksum FROM tl_search WHERE url='index.php/index.php/%E0%B0%89%E0%B0%9A%E0%B0%BF%E0%B0%A4-%E0%B0%B8%E0%B1%87%E0%B0%B5%E0%B0%B2%E0%B1%81-%E0%B0%9A%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%AA%E0%B1%81-%E0%B0%B8%E0%B1%87%E0%B0%B5%E0%B0%B2%E0%B1%81.html' AND pid='317' LIMIT 0,1) thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 293
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(262): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(144): Contao\Database\Statement->execute('index.php/index...', '317')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(298): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(113): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(186): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(250): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#7 {main}